Únor 2008

Moje zlatíčka....

19. února 2008 v 14:38 Sdělení návštěvníkům
Moje zlatíčka, přišlo mi přání, ať dám na svůj blog svou fotku. Toto přání splním. Na této fotce jsem já a moje kamarádka Ketty (ta blondýnka).

Pohádka o lásce

19. února 2008 v 14:35 Citáty
Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žily pocity člověka: dobrá nálada, smutek, vědění......a kromě ostatních různých pocitů i láska.
Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o pomoc.
Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se: ,,Bohatství, můžeš mě vzít s sebou?" ,,Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo."
Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi: ,,Pýcho, můžeš mě vzít s sebou?" ,,Já tě lásko nemůžu vzít..." odpověděla pýcha, ,,tady je všechno perfektní. Mohla by jsi poškodit mou loď."
Láska se tedy zeptala smutku, který jel kolem: ,,Smutku, prosím, vezmi mě s sebou"
,,Ach lásko," řekl smutek, ,,já jsem tak smutný, že musím zůstat sám."
Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá.
Najednou řekl nějaký hlas: ,,Pojď lásko, já tě vezmu." Byl to nějaký stařec, kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na pevninu, stařec odešel.
Láska si uvědomila, že mu hodně dluží a zeptala se vědění: ,,Vědění, můžeš mi říct, kdo mi pomohl?" ,,To byl čas." odpovědělo vědění. ,,Čas?" zeptala se láska, ,,Proč mi pomohl čas?" A vědění odpovědělo: ,,Protože jen čas ví, jak důležitá láska je v životě."

Fotky

19. února 2008 v 14:21 High school musicalWhen there was me and you -text

19. února 2008 v 14:07 High school musical
It's funny when you find yourself
Looking from the outside
I'm standing here but all I want
Is to be over there
Why did I let myself believe
Miracles could happen
Cause now I have to pretend
That I don't really care

I thought you were my fairytale
A dream when I'm not sleeping
A wish upon a star
Thats coming true
But everybody else could tell
That I confused my feelings with the truth
When there was me and you

I swore I knew the melody
That I heard you singing
And when you smiled
You made me feel
Like I could sing along
But then you went and changed the words
Now my heart is empty
I'm only left with used-to-be's
Once upon a song

Now I know your not a fairytale
And dreams were meant for sleeping
And wishes on a star
Just don't come true
Cause now even I tell
That I confused my feelings with the truth
Cause I liked the view
When there was me and you

I can't believe that
I could be so blind
It's like you were floating
While I was falling
And I didn't mind

Cause I liked the view
Thought you felt it too
When there was me and you